Mark Vlasblom
Veroveren zit nou eenmaal in ons bloed
Introductie door Mark Vlasblom
“‘Het kan in Almere’ is het credo van onze bijzondere stad en dat is zeker waar. Wij zelf ervaren het de laatste jaren meer als: ‘Het gebeurt in Almere’. Maar wat is er dan allemaal gebeurd? Ontzettend veel, met vaak een bijzonder verhaal. Een aantal van deze verhalen hebben we in dit boek verzameld. Mooie en eerlijke verhalen van gepassioneerde collega’s, bijzondere studenten en betrokken bedrijven. Daar zijn we trots op en die delen we graag. Wij hopen u met deze verhalen mee te nemen naar de waanzinnig mooie wereld van het middelbaar beroepsonderwijs, waarin wij iedere dag ons best doen om onze studenten uit te dagen de wereld te veroveren. Daar doen we het voor, zij zijn onze toekomst!

Hoe het begon

In 2014 hebben we een aantal keuzes gemaakt waarvan we wisten dat ze veel impact zouden hebben in de jaren daarna. We waren al gestart met het structureel verbeteren van de kwaliteit en het imago van onze opleidingen in Almere. Maar onze ambitie was groter. We wilden ons onderwijs meer op de specifieke doelgroepen in Almere inrichten. In schoolgebouwen die modern zijn, waar het prettig verblijven is, en die een belangrijke bijdrage leveren aan het van en met elkaar leren. De kern van deze ambitie was de realisatie van drie scholen met elk hun eigen karakter en aanbod. Dat betekende een grootschalige renovatie van de campus in Almere Buiten en de realisatie van nieuwbouw in Almere Poort. Tegelijkertijd hebben we flink gas gegeven op de verbetering van de onderwijskwaliteit en alles wat daarbij komt kijken. Dit hebben we met veel inzet van de medewerkers, studenten, bedrijven en instellingen gedaan.

Een aantal belangrijke overtuigingen vormden voor ons de doorslag om dit allemaal tegelijk aan te pakken. Wij geloven in onze medewerkers en zijn ervan overtuigd dat er geen enkel alternatief is voor het werken met goede mensen. Dat gaf het vertrouwen dat onze ambitie te realiseren was.

Ook zijn wij ervan overtuigd dat onze teams het verschil kunnen maken. De ontwikkelingen in Almere passen heel goed in onze roc-brede ambitie om van ieder opleidingsteam een ‘superschool’ te maken. Daarbij is de term ‘superschool’ bedacht door onze studenten.

‘Wij geloven in onze medewerkers en zijn ervan overtuigd dat er geen enkel alternatief is voor het werken met goede mensen.’
De start van het schooljaar 2018/2019 is een bijzonder moment omdat we de drie – nieuwe of gerenoveerde – schoolgebouwen in gebruik nemen. Dat betekent niet dat we er nu zijn en dat het klaar is. Het betekent juist dat de veranderingen en verbeteringen nog sneller zullen gaan.

Het wenkend perspectief

Er is de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt om te komen waar we nu staan. Ieder team heeft naast de normale werkzaamheden zoals het verzorgen van lessen, het begeleiden van studenten of het ontwikkelen van nieuw onderwijs, mee mogen denken over de functionele inrichting en invulling van de nieuwe gebouwen. Hoe moet het onderwijs zich ontwikkelen? Wat willen onze studenten? Hoe ziet het onderwijs er over tien jaar uit? Welke veranderingen en verbeteringen gaan we doorvoeren? Wat vraagt dat van het schoolgebouw? Allemaal vragen die beantwoord moesten worden en inmiddels beantwoord zijn.
De aanpassingen in de huisvesting hebben ruim tweeëneenhalf jaar in beslag genomen. Ieder team is soms slechts één, maar meestal meerdere keren verhuisd. Dat was lastig. Lastig voor studenten en medewerkers, want je moet wennen aan een andere omgeving. Maar iedereen wist waarvoor we het deden. Het wenkend perspectief was mooi. We zijn er trots op dat er in deze periode zoveel begrip en medewerking is geweest, juist ook van studenten.

En het leuke van al deze veranderingen is dat erover gesproken werd en wordt. En niet alleen in Almere. Het is bijvoorbeeld opvallend dat we bij het vervullen van vacatures vaak sollicitanten ontmoeten die gehoord hebben over wat er bij het ROC van Flevoland in Almere gaande is. En dat ze om die reden graag in Almere willen komen werken. Ze hebben zoiets van ‘daar moet ik bij zijn, daar gebeurt het’. Iedere keer dat we zoiets weer meemaken geeft dat de bevestiging dat we de goede dingen aan het doen zijn. Dat is zo gaaf.

En nu verder

En dan zijn we nu van start gegaan in onze drie bijzondere scholen. Schoolgebouwen die zo goed mogelijk voldoen aan wat studenten en medewerkers elke dag weer nodig hebben om met en van elkaar te leren. Want dat is de kern waar we het voor doen: dat elke student dát onderwijs en díe begeleiding krijgt waar hij of zij recht op heeft. Geen standaardpakket, maar aangepast op de wensen van onze studenten en de verschillen daartussen. En niet in de laatste plaats gericht op een beroep, het perspectief van een baan of een vervolgopleiding.

De opleidingsteams van MBO College Almere en MBO College Poort verzorgen beroepsopleidingen voor bijna alle sectoren. Dat betekent dat we veel verschillende opleidingen hebben. Binnen al die opleidingen en in alle opleidingsteams zijn de afgelopen jaren veel veranderingen doorgevoerd. Zo zijn er nieuwe opleidingen ontstaan omdat bedrijven daarom vroegen. Of opleidingen zijn anders opgezet om de kwaliteit te verhogen. Bij alle opleidingen is er extra aandacht voor de ondersteuning en begeleiding van onze studenten. Er zijn ook veranderingen in het onderwijs doorgevoerd die mogelijk zijn geworden door de aanpassingen in onze gebouwen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de moderne ‘skillslabs’ waar studenten zich letterlijk in de beroepspraktijk wanen, of de ‘leerpods’. Mooi vormgegeven trapvormige instructieruimtes dicht bij de praktijk waarmee we de integratie van theorie en praktijk ondersteunen.

Bijzonder element in de drie scholen zijn de trappen. Die zijn niet alleen bedoeld zijn om naar boven te lopen, maar vooral ook om erop te zitten en op te leren. Omdat ze prettig zijn, omdat je op de trap kunt samenwerken of relaxen, omdat de trap je laat voelen hoe het is om telkens een trede hoger te komen. Leren en studeren staat niet los van idealen. Wat wil je bereiken, wat is je ambitie, wat is jouw hoogste potentieel? Of in de metafoor van onze bijzondere trappen: Wat is de trap naar jouw toekomst? Jij gaat de wereld veroveren en wij helpen je daarbij, in welke school op welke trap je ook plaatsneemt.

De wereld verandert snel

Toen we vier jaar geleden besloten om flink te investeren in het onderwijs en de gebouwen, was het nog crisis. Stageplekken vonden we moeilijk en soms zelfs niet. Bedrijven en instellingen konden de studenten uitkiezen en selecteerden vaak de besten. Dat maakte de kwaliteit van de opleidingen nog belangrijker en was voor ons een extra stimulans om onze ambitie en strategie te realiseren.

Ten opzichte van een paar jaar geleden is de arbeidsmarkt op dit moment radicaal veranderd en het tempo waarin dat gaat is hoog. Bedrijven en instellingen zijn – soms wanhopig – op zoek naar geschikte medewerkers. Onze mbo-colleges en opleidingen worden om die reden steeds interessanter voor werkgevers.

Bij het aanpassen van de gebouwen van MBO College Almere is dan ook veel aandacht besteed aan de samenwerking met bedrijven en instellingen. De skillslabs zijn samen met bedrijven ontwikkeld en ingericht.

Dit geldt ook voor MBO College Poort die een ‘pionierszone’ heeft, waar fysiek in de school met bedrijven wordt samengewerkt. Zo leiden we steeds meer samen met bedrijven en instellingen de professionals van morgen op.

Trots

We zijn trots op waar we nu staan en wat er allemaal gerealiseerd is in de afgelopen jaren. De openhartige verhalen van collega’s, studenten en bedrijven in dit boek maken dat gevoel nog sterker. We voelen allemaal de positieve energie. Dat is bijzonder om te ervaren en daar worden we blij van.

Het leidt ook tot nieuwe plannen en ambities. De basis is goed, daar kunnen we op verder. Wij weten het zeker, er gaan de komende jaren nog veel mooie dingen gebeuren waar onze studenten, de stad Almere, de metropoolregio Amsterdam en de wereld van gaan profiteren. Stap voor stap werken we samen aan de toekomst waarvan onze studenten het middelpunt zijn. Ben je na het lezen van dit boek nieuwsgierig geworden? Je bent buitengewoon welkom op onze scholen om zelf te ervaren wat hier gebeurt.”
GA TERUG...