ik heb een stagiair

Heeft u stagiair gevonden en wilt u samen aan de slag? Wij zien uit naar de samenwerking. De stage ofwel de beroepspraktijkvorming wordt geregeld in de Stage overeenkomst. De Stage overeenkomst wordt getekend door drie partijen: de student, het leerbedrijf en de onderwijsinstelling. In de Algemene bepalingen worden de rechten en plichten van de student, het leerbedrijf en de onderwijsinstelling beschreven. Deze overeenkomst biedt u duidelijkheid en heldere afspraken over de onderlinge relatie.

De ‘Algemene bepalingen Stageovereenkomst’ vindt u hier.