Bijzondere studenten en betrokken bedrijven: het gebeurt in Almere.

“‘Het kan in Almere’ is het credo van onze bijzondere stad en dat is zeker waar. Wij zelf ervaren het de laatste jaren meer als: ‘Het gebeurt in Almere’. Maar wat is er dan allemaal gebeurd? Ontzettend veel, met vaak een bijzonder verhaal. Mooie en eerlijke verhalen van gepassioneerde collega’s, bijzondere studenten en betrokken bedrijven. Daar zijn we trots op en die delen we graag. Met alle collega’s doen wij iedere dag ons best doen om onze studenten uit te dagen de wereld te veroveren. Daar doen we het voor, zij zijn onze toekomst!

Hoe het begon

In 2014 hebben we een aantal keuzes gemaakt waarvan we wisten dat ze veel impact zouden hebben in de jaren daarna. We waren al gestart met het structureel verbeteren van de kwaliteit en het imago van onze opleidingen in Almere. Maar onze ambitie was groter. We wilden ons onderwijs meer op de specifieke doelgroepen in Almere inrichten. In schoolgebouwen die modern zijn, waar het prettig verblijven is, en die een belangrijke bijdrage leveren aan het van en met elkaar leren. De kern van deze ambitie was de realisatie van drie scholen met elk hun eigen karakter en aanbod. Dat betekende een grootschalige renovatie van de campus in Almere Buiten en de realisatie van nieuwbouw in Almere Poort. Tegelijkertijd hebben we flink gas gegeven op de verbetering van de onderwijskwaliteit en alles wat daarbij komt kijken. Dit hebben we met veel inzet van de medewerkers, studenten, bedrijven en instellingen gedaan.

Het wenkend perspectief

Er is de afgelopen jaren ontzettend hard gewerkt om te komen waar we nu staan. Ieder team heeft naast de normale werkzaamheden zoals het verzorgen van lessen, het begeleiden van studenten of het ontwikkelen van nieuw onderwijs, mee mogen denken over de functionele inrichting en invulling van de nieuwe gebouwen. Hoe moet het onderwijs zich ontwikkelen? Hoe ziet het onderwijs er over tien jaar uit? Wat vraagt dat van het schoolgebouw? Vragen die inmiddels beantwoord zijn.

De aanpassingen in de huisvesting hebben ruim tweeëneenhalf jaar in beslag genomen. Ieder team is soms slechts één, maar meestal meerdere keren verhuisd. Dat was lastig. Lastig voor studenten en medewerkers, want je moet wennen aan een andere omgeving. Maar iedereen wist waarvoor we het deden. Het wenkend perspectief was mooi. We zijn er trots op dat er in deze periode zoveel begrip en medewerking is geweest, juist ook van studenten.

En het leuke van al deze veranderingen is dat erover gesproken werd en wordt. En niet alleen in Almere. Het is bijvoorbeeld opvallend dat we bij het vervullen van vacatures vaak sollicitanten ontmoeten die gehoord hebben over wat er bij het ROC van Flevoland in Almere gaande is. En dat ze om die reden graag in Almere willen komen werken. Ze hebben zoiets van ‘daar moet ik bij zijn, daar gebeurt het’. Iedere keer dat we zoiets weer meemaken geeft dat de bevestiging dat we de goede dingen aan het doen zijn. Dat is zo gaaf.

En nu verder

De opleidingsteams van MBO College Almere en MBO College Poort verzorgen beroepsopleidingen voor bijna alle sectoren. Dat betekent dat we veel verschillende opleidingen hebben. Binnen al die opleidingen en in alle opleidingsteams zijn de afgelopen jaren veel veranderingen doorgevoerd. Zo zijn er nieuwe opleidingen ontstaan omdat bedrijven daarom vroegen. Of opleidingen zijn anders opgezet om de kwaliteit te verhogen.

Bij alle opleidingen is er extra aandacht voor de ondersteuning en begeleiding van onze studenten. Er zijn ook veranderingen in het onderwijs doorgevoerd die mogelijk zijn geworden door de aanpassingen in onze gebouwen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de moderne ‘skillslabs’ waar studenten zich letterlijk in de beroepspraktijk wanen, of de ‘leerpods’. Mooi vormgegeven trapvormige instructieruimtes dicht bij de praktijk waarmee we de integratie van theorie en praktijk ondersteunen.

De wereld verandert snel

Bij het aanpassen van de gebouwen van MBO College Almere is dan ook veel aandacht besteed aan de samenwerking met bedrijven en instellingen. De skillslabs zijn samen met bedrijven ontwikkeld en ingericht. Dit geldt ook voor MBO College Poort die een ‘pionierszone’ heeft, waar fysiek in de school met bedrijven wordt samengewerkt. Zo leiden we steeds meer samen met bedrijven en instellingen de professionals van morgen op.

Trots

We zijn trots op waar we nu staan en wat er allemaal gerealiseerd is in de afgelopen jaren. We voelen allemaal de positieve energie. Dat is bijzonder om te ervaren en daar worden we blij van. Het leidt ook tot nieuwe plannen en ambities. De basis is goed, daar kunnen we op verder. Wij weten het zeker, er gaan de komende jaren nog veel mooie dingen gebeuren waar onze studenten, de stad Almere, de metropoolregio Amsterdam en de wereld van gaan profiteren. Stap voor stap werken we samen aan de toekomst waarvan onze studenten het middelpunt zijn. Nieuwsgierig geworden? Je bent buitengewoon welkom op onze scholen om zelf te ervaren wat hier gebeurt.”