Interviews

Een belangrijk deel van de opleiding lopen studenten stage in de praktijk. Een goede samenwerking tussen praktijkbegeleider, stagebegeleider en student met duidelijke afspraken is cruciaal voor het succes van de stage. Wij vroegen verschillende partners en collega’s naar hun ervaringen en de succesfactoren.

Media