‘Bedrijfsleven en mbo-colleges Almere horen bij elkaar’

Nieuws, geplaatst op 21-10-2020

Het MBO College Poort en MBO College Almere (locatie Buiten) hebben een nauwe relatie met het bedrijfsleven van Almere. “We zitten als school in de bedrijfskring VBA en we werken op grote schaal samen met ondernemers in de stad. Bij onze opleidingen hebben we de ondernemers nodig en andersom kunnen onze studenten veel betekenen voor hen”, vertelt directeur onderwijs Judith Veltman.

Studenten werken aan levensechte projecten die door Almeerse ondernemers worden aangeboden. Dat maakt het voor studenten interessant en voor ondernemers aantrekkelijk om mee te doen. “We leiden studenten op verschillende niveaus op”, vertelt Veltman. “Van basisniveau 1 tot niveau 4 waarbij de student voorbereid wordt op het hbo. Experts uit het bedrijfsleven zijn betrokken bij de vormgeving van ons onderwijs zodat er een directe verbinding is met de praktijk. Ook onze docenten lopen regelmatig mee om goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen in het vakgebied.”

Pionierszone

“De studenten moeten het vak nog leren, maar hebben ook veel te bieden”, stelt Veltman. “Ze nemen toch vaak ook werk uit handen. Zo hebben wij bij MBO College Poort een pionierszone gecreëerd met werkplekken voor (startende) ondernemers. Daarmee halen we de praktijk in huis en is het nog makkelijker om praktijk en leren te combineren. Zo zie je ook steeds vaker dat de lessen bij het bedrijf gegeven worden: ze krijgen theorie op de werkvloer en voeren de opdrachten meteen uit. We noemen dat een hybride leeromgeving. Zo gaan studenten én docenten Zorg naar Zorggroep Almere toe waar de studenten les krijgen en die theorie direct toepassen in de praktijk. Het gebeurt bijvoorbeeld ook op de locatie van betaald voetbalclub Almere City FC waar studenten facilitair, dienstverlening, sport en logistiek onderwijs krijgen en praktijkervaring opdoen. Tijdens de voetbalwedstrijden op vrijdagavond draaien ze gewoon mee. De partners van de businessclub van Almere City FC gaan we ook betrekken in dit concept.”

Bijscholing

Daarnaast helpt het MBO College Almere werknemers van bedrijven bij om- en bijscholing. “Zeker in deze coronatijd is dat actueel”, zegt Veltman. “Dat kan op onderdelen van hun vakgebied zijn, maar ook met een complete BBL-opleiding. We hebben veel mogelijkheden om daar flexibel op in te spelen. Dat gebeurt al veel bij de techniek en bij de sector zorg en welzijn, maar het kan ook in andere vakgebieden. Het is zelfs mogelijk dat we hele groepen werknemers bijscholen. Dat wordt gewoon een nieuwe klas, maar dat kan ook op locatie bij het bedrijf.”

Stageplekken

Door de corona is het vinden van stageplekken een uitdaging voor het MBO. “Horeca, Vrije Tijd en Sport zijn de opleidingen waar we nog stageplaatsen kunnen gebruiken”, zegt Veltman. “In elk team hebben we iemand die daar druk mee bezig is, die op pad gaat naar de bedrijven en veel met hen belt. Op de site www.veroverdewereld.nl inspireren we de ondernemers door te laten zien wat voor opdrachten studenten doen. Stagebegeleiders vertellen welke bijdrage een stagiair heeft gehad. Alles is er te vinden over stagiaires, hoe het werkt, de regelgeving, de contactgegevens staan er en verhalen over de stagepraktijk. Alle vormen van samenwerken zijn er te vinden waarbij maatwerk centraal staat, waar het bedrijf dan weer veel invloed op heeft.” De examinering van het MBO verplaatst zich steeds meer naar de bedrijven. “De studenten kunnen daar examen doen. Hier in school stemmen we met de bedrijven af hoe ze de beoordeling van de studenten kunnen doen. Als de student slaagt, dan past hij ook meteen naadloos bij de praktijk”, zegt Veltman. De directeur is trots op samenwerking met ondernemend Almere. “De deuren staan wagenwijd open en samen creëren we iets moois.”

ROC van Flevoland

Het ROC van Flevoland biedt ruim 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op drie verschillende mbo-colleges gegeven in Almere Buiten, Almere Poort en in Lelystad. De opleidingen worden als Beroeps Opleidende Leerweg (BOL, voltijd) en/of als Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL, deeltijd) gegeven.

Meer informatie over stages van het MBO: www.veroverdewereld.nl
Meer informatie over de Almeerse MBO’s: www.rocvanflevoland.nl

BRON: Almere Zaken