MBO College Almere start Toekomstgericht Techniek Onderwijs

Nieuws, geplaatst op 25-11-2020

De afdeling Techniek van MBO College Almere heeft zijn onderwijsmethode en -programma compleet vernieuwd. In het nieuwe onderwijsconcept zijn negentien technische opleidingen samengevoegd waardoor het beter past bij de individuele wensen en behoeften van de student én de praktijk van de toekomst. Toekomstgericht Techniek Onderwijs biedt meer ruimte aan innovatie en zorgt voor betere prestaties van studenten.

Het bedrijfsleven verwacht dat hun (aanstaande) medewerkers beschikken over de allernieuwste kennis, uitmuntende technische skills én dat ze weten van aanpakken. Studenten van nu willen uitdagend onderwijs én dat er gewerkt wordt met de technologie waarmee ze opgegroeid zijn. Opleidingsmanager Machteld Greiner bedacht daarop samen met haar docententeam een programma dat past bij de individuele wensen en behoeften van de student én de praktijk van de toekomst.

Nieuw onderwijsconcept

“Na een grondige analyse en voorbereiding zijn we in september gestart met dit nieuwe onderwijsconcept. Samen met technische bedrijven – partners waar we al langere tijd mee samenwerken – hebben we cursussen ontwikkeld die studenten op verschillende niveaus kunnen volgen.”, legt Greiner uit. “De cursussen bestaan uit vraagstukken die nú en in de toekomst in het bedrijfsleven spelen. We zien nu al dat studenten gemotiveerder zijn omdat ze op basis van hun eigen interesses en vaardigheden aan de slag gaan met opdrachten.”

Belangrijk uitgangspunt is dat lesmateriaal en stages goed aansluiten bij de ontwikkelingsfase van de student. Ze leren de noodzakelijke skills en kunnen zich specialiseren en ontwikkelen in een bepaald vakgebied. Daarnaast kunnen ze met deze methode hun kennis en vaardigheden verbreden met bijvoorbeeld managementvaardigheden.

Opdrachten uit de praktijk

Voor bedrijven is het Toekomstgerichte Techniek Onderwijs ook heel interessant omdat ze un actuele vraagstukken kunnen inbrengen als cursusmateriaal. De student helpt niet alleen met het oplossen van dat vraagstuk maar leert zo ook het bedrijf kennen, wordt een potentiële stagiair of werknemer en is op deze manier zelfs al ingewerkt.

Intensieve begeleiding

“Een coach zorgt voor structuur in ons onderwijs. Hij of zij begeleidt de student, houdt de voortgang scherp in de gaten en geeft richting aan het leerproces.”, vult Greiner aan. “Coach en student spreken elkaar wekelijks. Daarnaast maakt de student kennis met diverse experts die kennis en vaardigheden rechtstreeks uit de praktijk delen. Wat het concept tevens interessant maakt, is dat de student zijn eigen leerroute ontwerpt waarbij hij zelf ontdekt, ontwikkelt en keuzes maakt. Hierdoor zijn onze studenten startklaar voor de arbeidsmarkt en goed voorbereid om door te stromen naar het hbo.”

In deze video delen docenten, studenten en praktijkbegeleider hun ervaringen met Toekomstgericht Techniek Onderwijs.